آيا ميدانيد كه چنانچه بالاي ١٨ سال باشيد، ميتوانيد فقط يك بار نام و نام خانوادگي خود را تغيير دهيد؟

آيا ميدانيد كه چنانچه در اوراق هويتي خارجي نام و نام خانوادگي تغيير داده شده باشد، عليرغم اين تغيير، دراوراق ايراني به نام و نام خانوادگي متولد شده، شناسايي ميگرديد؟

Our Services

تغيير نام و نام خانوادگي

ثبت درخواست مشاوره

برای گرفتن مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۱۰ دقیقه اول مشاوره بدون هزینه می باشد.