نحوه ارسال تصویر برابر اصل مدارک

نحوه ارسال تصویر برابر اصل مدارک به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با استفاده از سامانه میخک به منظور سهولت در ارسال تصویر برابر اصل مدارک به…

Continue Readingنحوه ارسال تصویر برابر اصل مدارک

صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی

صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی در دنیای امروز، با افزایش موج مهاجرت مواجه هستیم. طبیعی است که در این بین ازدواج‌هایی نیز…

Continue Readingصدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی

تجدید گذرنامه (پاسپورت) ایرانی در آمریکا

گذرنامه جمهوری اسلامی ایران یک مدرک شناسایی برای شهروندان ایران است که جهت سفر به خارج از کشور صادر می‌شود. دارا بودن گذرنامه جمهوری اسلامی ایران به معنی داشتن تابعیت…

Continue Readingتجدید گذرنامه (پاسپورت) ایرانی در آمریکا

تجدید گذرنامه (پاسپورت) ایرانی در آمریکا

گذرنامه جمهوری اسلامی ایران یک مدرک شناسایی برای شهروندان ایران است که جهت سفر به خارج از کشور صادر می‌شود. دارا بودن گذرنامه جمهوری اسلامی ایران به معنی داشتن تابعیت…

Continue Readingتجدید گذرنامه (پاسپورت) ایرانی در آمریکا

تنظیم وکالتنامه برای ایرانیان خارج از کشور مقیم امریکا و کانادا

تنظیم وکالتنامه برای ایرانیان خارج از کشور مقیم امریکا و کانادا دفتر حقوقی امین تماس های بسیاری از ایرانیان مقیم امریکا و به خصوص ایرانیان دالاس تگزاس ، سانفرانسیکو کالیفرنیا…

Continue Readingتنظیم وکالتنامه برای ایرانیان خارج از کشور مقیم امریکا و کانادا